پایه کفکن هارد

    سلام استاد

    هارد بلند کردم خیلی کفکن داره البته چک کردم همه ی پایه های کفکن اتصال ندارند و نوکانکشن هستند ولی برام سواله که اینقدر پایه کفکن شده باعث نمیشه که هارد محکم نشینه سرجاش؟


    سلام وقت بخیر..

    خیر مشکلی نداره اگر پایه دیتا یا گراند نباشه.. ولی توجه کنید با این حال به همون علتی که خودتون گفتین بهتر که به بهترین شکل ic رو بلند که کمترین پایه کفکن داشته باشید ولی کلا پایه کفکن بدون دیتا تو هارد خیلی زیاد هستند و کفکن میشند و نگران نباشید..