ایجاد زیرمجموعه برای لیست

  سلام استاد صبحتون بخیر.. من امروز هم کلی نشستم لیست رو تمرین کردم ولی بازم نتونستم زیر مجموعه بنویسم واقعا دیگه قاطی کردم میشه کد رو چک کنید  ))):

   <ul>
          <li><a href="#">link</a></li>
          <li>
              <li><a href="#">link2</a></li>
              <li><a href="#">link2</a></li>
              <li><a href="#">link2</a></li>
          </li>
          <li><a href="#">link</a></li>
          <li><a href="#">link</a></li>
          <li><a href="#">link</a></li>
          <li><a href="#">link</a></li>
      </ul>

  سلام (:

  بازهم بی دقتی (:

  شما لیست جدید باز نکردید توی li فقط li های جدید نوشتید برای همین به مشکل خوردید باید اول تگ ul نوشته بشه بعد li براش بنویسید

  ادیت کنید به اینصورت:

    <ul>
          <li><a href="#">link</a></li>
          <li>
              <ul>
                  <li><a href="#">link2</a></li>
                  <li><a href="#">link2</a></li>
                  <li><a href="#">link2</a></li>
              </ul>
          </li>
          <li><a href="#">link</a></li>
          <li><a href="#">link</a></li>
          <li><a href="#">link</a></li>
          <li><a href="#">link</a></li>
      </ul>