تمرین جلسه 16 تو قسمت کد css برای ckeckbox ارور میده ممنون میشم راهنمایی کنید

  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">

  <head>
      <meta charset="UTF-8">
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
      <title>Document</title>
      <link rel="stylesheet" href="css2/style16.css">
  </head>

  <body>

      <div class="container">
          <img src="img/img1/b.jpg" alt="">
          <form action="#">
              <label for="text">username :</label>
              <input type="text" id="text" placeholder="plz enter your username">
              <label for="number,text">password :</label>
              <input type="number,text" id="password">
              <textarea name="" id="" cols="30" rows="10"></textarea>
              <input type="submit" value="send">
          </form>
          <div class="clear"></div>

      </div>
      <div class="container1">
          <form action="#">
              <div>
                  <input type="text" id="text">
                  <input type="text" id="text">
              </div>
              <div>
                  <textarea name="" id="" cols="30" rows="10"></textarea>
              </div>
              <div>
                  <input type="text" id="text">
                  <input type="text" id="text">
              </div>
              <div>
                  <input type="text" id="text">
                  <input type="text" id="text">
              </div>
              <div>
                  <input type="text" id="text">
                  <input type="text" id="text">
              </div>
              <div>
                  <textarea name="" id="" cols="30" rows="10"></textarea>
              </div>
              <div>
                  <label for="checkbox"> Im not roobat</label>
                  <input type="checkbox"  id="checkbox">
                  <div><input type="submit"></div>
              </div>
          </form>
      </div>
  </body>

  </html>

  سلام مجدد.. توی کد نویسی html ایراد دارید

  برای مثال form اول برای input دوم type رو نوشتید number,text.. اصلا همچین تایپی نداریم.تایپ یا number یا text  نمی تونه همزمان هردوتاش باشه 

  id ها  باید با مقدار for یکی باشن تا زمانی که روی لیبل کلیک میشه زوم بشه روی input

  شما زمانی باید از id استفاده کنید که قصد دارید تنها یک بار از اون توی استایل دهی استفاده کنید. id باید یونیک باشه و فقط یک بار استفاده بشه قانونش اینه توی فرم دوم شما بارها id با مقدار text  رو استفاده کردید.شاید بهتون خروجی بده ولی کار کاملا اشتباهیه

  سعی کنید مقداری که برای id ها  در نظر میگیرید و می خواهید برای for ست کنید با نام تایپ input ها یکی نباشه اینجوری بهتره

  اشکالات css رو در تاپیک css جواب میدم