مشکل در نمایش col ها در بوت استرپ

  سلام  من این کد بوت استرپ رو می نویسم ولی بین دو تا div که می زنم فاصله ایجاد نمیشه چکار باید کنم؟

   

    <div class="row">
      <div class="col bg-success">
         col-1
      </div>
      <div class="col bg-warning">
         col-2

      </div>
  </div>


  سلام کد ها رو به اینصورت ادیت کنید

  رنگ باید به عنصر داخلی اعمال بشه تا فاصله ایجاد بشه

  <div class="row">
      <div class="col">     
          <div class="bg-danger">         
              col-1             
          </div >        
      </div>     
      <div class="col">    
          <div class="bg-danger">         
              col-2            
          </div>        
      </div>    
  </div>