فایل css

  سلام من فایل css جدا نوشتم ولی اعمال نمیشه به سندی که ساختم باید چکار کنم؟


   مسیر فایل css را دوباره چک کنید که درست مسیر دهی کرده باشید


  با سلام

  لطفا مسیر را چک کنید اگر فایل css در یک پوشه کنار فایل html هست به اینصورت بنویسید به جای filename اسم فایل css رو بنویسید

   
      <link rel="stylesheet" href="filename.css">
   
  اگر فایل css در یک پوشه است و پوشه کنار فایل html است به اینصورت بنویسید به جای foldername نام پوشه ای که فایل css در ان است و به جای filename نام فایل css را بنویسید
   
      <link rel="stylesheet" href="foldername/filename.css">
   
  شما برای حل این مشکل باید نحوه فراخوانی و ادرس دهی فایل ها را یاد بگیرید اگر بازهم موردی بود بفرمایید