کلاس card در بوت استرپ

  سلام من یه کد نوشتم برای بوت استرپ برای اینکه یه کارد ایجاد کنم اطلاعات کاربر بیاد روی تصویرش ولی نمیاد میاد زیرش مثل فوتر

     <div class="container">
          <div class="row">
              <div class="col-4">
                  <div class="card img-fluid">
                      <img class="card-img-top" src="img/avatar2.png" alt="Card image">
                      <div class="card-img-overlay">
                      </div>
                      <div class="card-body bg-danger">
                          <h4 class="card-title">user</h4>
                      </div>
                  </div>
              </div>
          </div>
      </div>

  سلام وقت شما بخیر...

  کد را به اینصورت ادیت کنید زمانی که از کلاس card-img-overlay استفاده می کنید در واقع به جای card-bodyقرار می گیره و نیاز به card-body نداریم

      <div class="container">
          <div class="row">     
              <div class="col-4">          
                  <div class="card img-fluid">               
                      <img class="card-img-top" src="img/avatar2.png" alt="Card image">                     
                      <div class="card-img-overlay">                     
                          <h4 class="card-title">user</h4>                          
                      </div>                     
                  </div>               
              </div>         
          </div>    
      </div>