تمیرن z-index

  salam 

      #mypic {
              position: absolute;
              left: 0px;
              top: 0px;
              z-index: -1;
              width: 800px;
              height: auto;
          }
   
    <img src="pic/1.jpg" id="mypic">
      <p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi possimus, fuga animi cumque sunt, repellat
          sapiente tempora nisi officia nihil similique distinctio ipsa voluptatem? Magni cum reiciendis iure nam omnis.
      </p>

  سلام ممنونم اوکیه