ارور در شرط ها

  سلام من کدم رو نوشتم یه بار خروجی گرفتم اوکی بود تغییرش دادم دیگه کار نمی کنه ارور میده این کد اولم

  age=20
  if age > 15:

    print("welcome")   

   

  این کد دومم که ارور میده

  age=20
  if age > 15:
    print("welcome")    
  elif age<15
    print("Your age is below the age limit")    


  سلام خانم سهراب زاده.. برای elif دو نقطه نذاشتید بعد از شرط

   

  age=20 
  if age > 15:
    print("welcome")    
  elif age<15:
    print("Your age is below the age limit")    


  دقیقا منم همیشهههه اینا رو اشتباه می کنم به ارور می خورم یه ساعت معطل میشم