ارور نامفهوم در پایتون

  سلام من برای جمع دو متغیر این تابع رو زدم ولی ارور میده میشه راهنمایی کنید .

                                                                                                                                                                                                                             a=10

  b=2

  sum(a+b)

  print(sum)


  سلام وقتتون بخیر.. اول باید تابع تعریف بشه شما تابعی تعریف نکردید..

  باید یک تابع تعریف کنید دو تا پارامتر ورودی بهش بدید و در تابع مجموع اعداد را حساب کنید و بعد از بسته شدن تابع ، تابع را فراخوانی کنید زمان فراخوانی باید بهش آرگومان ورودی هم بدید

  def sumNumber(a,b):
     sum=a+b     
     print(sum)     

  sumNumber(2,10)