تمرین

  age_list=[18,19,18,20,21,22,21,23,25,18,19,22,29,27,19,20,22]
  def distance():
      for i in age_list:
          h=len(age_list)
          k=sum(i)
          j=k/h
          print(j)
  print(j>i)  سلام وقت شما بخیر..

  اولا تابعی که نوشتید ورودی نداره،زمان  فراخوانی چطور می خواهید age-list رو بهش پاس بدید؟

  اول از همه باید روی اعضای لیستی که به عنوان ورودی بهش می دید پیمایش کنید و اعضا رو باهم جمع کنید.بعد طول لیست رو بگیرید تا بتونید میانگین سنی رو حساب کنید

  بعد از مشخص شدن میانگین سنی در یک حلقه جداگانه یکی یکی اعضا رو با میانگین سنی مقایسه کنید اگر بالاتر از میانگین سنی بود یکی به شمارنده تون اضافه کنید و در نهایت اون رو چاپ کنید.

  زمان فراخوانی تابع هم یادتون نره لیست سن دانشجو ها رو بهش بدید