حل تمرین23مرداد

  import random
  listage=[]
  listnew=[]
  i=1
  while i<=40:
      num1=random.randint(2,92)
      listage.append(num1)
      i+=1
  print(listage)
  listnew=list(sorted(listage))
  del listnew[-1]
  del listnew[-1]
  del listnew[-1]
  del listnew[0]
  del listnew[0]
  del listnew[0]
  print (listnew)
  avgage=0
  avgage=int(sum(listnew)/len(listnew))
  print("avrege in listnew:",avgage)
  countmax=0
  countmin=0
  for i in listage:
      if i>avgage:
          countmax+=1
      else:
          i<avgage
          countmin+=1
  print ("count age larger than:",avgage,"is",countmax)
  print ("count age less than:",avgage,"is",countmin)


  سلام.. ممنونم اوکیه 

  اما قرار بود به صورت تابع بنویسید این تابع نیست تبدیل به تابع کنید کدهاتون رو

  و اینکه خیلی ساده تر و حرفه ای تر هم می تونستید بنویسید با توابع داخلی که یاد گرفتید،با این روش اگر تعداد اعضایی که قرار حذف بشن بیشتر بشه شما باید کدهای بیشتری بنویسید و این کار بهینه و منطقی نیست باید کدی بنویسید که اگر تغییراتی در ورودی ها و اعداد ایجاد شد فقط اعداد در کدها تغییر کنه و مقدار کد نویسی تغییر نکنه

  لطفا ادیتش کنید و ارسال کنید.