تعریف تابع

  سلام من تابع را می نویسم مطمئنم درسته ارور هم نمیده ولی اجرا نمیشه خروجی نمیده بهم میشه چک کنید

  def sumnum(x,y,z):
      print(f"x:{x}  y:{y}  z:{z}")


  سلام

  فراخوانی تابع رو انجام ندادید.. توابع تا فراخوانی نشن خروجی نمی دن

  sumnum(2,3,4)