کار نکردن datetime

  سلام  من لایبراری datetime رو ادد کردم می خوام زمان حال حاضر رو بگیرم و توی یه متغیر ذخیره کنم ولی همش ارور میده..

  import datetime

  x = datetime.now()

  print(x)


  سلام وققتون بخیر اشتباه دارید در فراخوانی باید به اینصورت بنویسید:

  x = datetime.datetime.now()