مشکل در حذف ایتم های لیست

  سلام من داشتم توابعی که گفتید رو تمرین می کردم تابع clear رو هر کار می کنم ارور میده میشه چک کنید شما. ممنون

  numbers = [20,30,40]

  numbers.clear(20)

  print(numbers)


  سلام.. تابع clear برای خالی کردن کل لیست استفاده میشه و اصلا پارامتر ورودی نمی گیره..

  برای حذف یک ایتم باید از تابع remove استفاده کنید، به جای تابع clear بنویسی remove

  استفاده از تابع clear  هم به به اینصورته

  numbers.clear()